Nákup prostriedkov 2016/2017

Oznamujeme všetkým členom, že požiadavky na nákup techniky (medomety, pastovacie zariadenia), kočovanie a liečenie, ktoré sú podporované refundáciou PPA je potrebné nahlásiť do 1. mája 2016.

Operatívne stretnutie členov

Vo štvrtok 12.5. 2016 sa uskutoční operatívne stretnutie členov našej organizácie. Témou budú trička s logom organizácie a problematika aktuálne vyhlásenej uzávery kvôli moru včelieho plodu. 

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel – usmernenie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“) podľa § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s ich kompetenciou podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z., usmernenie na poverenie, a rajonizáciu pre odborne spôsobilé osoby poverené na asistenciu úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere vzoriek a prehliadkach včelstiev na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu (ďalej iba „AÚVL“) pre rok 2017 a na potvrdzovanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2016-2017.

Upozornenie: Poverenia a sprievodné doklady je potrebné bez výnimky generovať iba v systéme centrálneho registra včelstiev.

 

podrobnejšie informácie nájdete na www.vcelari.sk