ZO SZV pri SOŠ lesníckej, Kollárova 10, 080 01 Prešov

Meno Pozícia Mobilné číslo
ZO SZV pri SOŠ lesníckej v Prešove 0903 172584
Mgr. Holub Ján predseda 0903172584
Ing. Karaš Slavomír tajomník 0908 874547
Ing. Kostelník Albín, PhD. hospodár 0908 977622
RVPS Prešov RVPS - veterinárny lekár