Ako sa stať členom?

Členom Základnej organizácie SZV pri SOŠ lesníckej, sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá podá riadne vyplnenú členskú prihlášku do SZV a následne bude daná osoba prijatá za člena na členskej schôdzi organizácie. Následne po uhradení členského príspevku hospodárovi našej organizácie, sa osoba stáva riadnym členom našej základnej organizácie.

Členenie ročných členských príspevkov:

členské do SZV 0,75 € / včelstvo

členské do RR SZV 0,10 € / včelstvo

členské do ZO SZV pri SOŠ lesníckej v Prešove 10 € / rok 

 

Prihláška do SZV nájdete v sekcii Dokumenty