Kalendár akcií a výstav v roku 2018 

 9.-13.9.2018  - Moskva - Apislávia - 22. ročník - včelárstvo                                                                - 1530 km

      22.9.2018 - B. Bystrica - SOŠ Pod Bánošom - X. celonárodná včelárska výstava -                          

                                         Cesta k poznaniu včiel    od 8.00                                                            - 194 km

12.-13.10.2018 - Trenčín - Expocenter - Jahrada  - aj výstava a predaj včelárskych potrieb                     - 294 km 

19.-20.10.2018 - Flora Olomouc - 21. konferencia zlepšovateľov a vynálezcov spojená s medzinárodnou

                                               včelárskou výstavou                                                                        - 374 km

  9.-25.11.2018 - Botanická záhrada Košice - Výstava včelárstva spojená s ochutnávkou medov            - 35 km

17.-18.11.2018 - Botanická záhrada Košice - Prednášky - Včelie produkty - Ing. Majtán,  začiatky o 14.00

                                                                            -  Začínajúci včelári- p. Kozma                             - 35 km   

      1.12.2018 - Stropkov - Stropkovské dni medu                                                                              - 50 km

     15.12.2018 - Prešov - Lesnícka škola - Školenie na obsluhu VAT 1a - začiatok o 8.00                          0 km 

                                                          - prednáša Doc. Ing. Haščík Ján PhD.